Uudised

Hooldame järgmisi süsteeme:

  • Energiavarustussüsteemid
  • Tuleohutussüsteemid
  • Turvasüsteemid
  • Videovalvesüsteemid
  • Läbilaskesüsteemid

Vastavalt EU seadusandlusega ja katkematu töö tagamise tehniliste normatiividega viime läbi ülalmainitud süsteemide hooldust. Pakume komplekslahendust selle küsimuse lahendamiseks. Kõikide elektrosüsteemide hooldamine ühes firmas lihtsustab ja odavdab teenindusprotsessi.