Elektritööd

Prjoekteerimine

iga ehituse kõige tähtsam osa. Kliendi kõikide ideede ja soovide tehniliseks teostuseks on vajalik projekt. Projekti pealt kokkuhoidmiskatsed toovad hilisemalt kaasa rahalisi kaotusi.

Projekti töö raames viiakse läbi tehiline-majanduslik analüüs, mille alusel võib vastu võtta optimaalse ehitusvariandi, arvestada välja tööde omahinna ja ekspluatasioonikulud. Projektidokumentasioon on vajalik töönõusolekuks riiklikes ja tehnilistes instatnsides.

Dokumentide kooskõlastamine

seadusandlike aktide ja erinevate objektide ehituslubade saamiseks ning ekspluatatsiooniks on vaja erinevaid  kooskõlastusi ja lubade saamisi.

Elektritööd

teostame kõikide elektritööde liike.

 • Ajutiste ühenduste ja vagustuste paigaldamine.
 • Toitekaablite paigaldamine alates alajaamast ja ühenduskilpdest.
 • Maanduseadmete ehitus.
 • Äiksekaitseseadmete ehitamine.
 • Välisvalgustuskaablite ja postide paigaldus.
 • Väliste küttesüsteemide ehitus.
 • Sisemised elektritööd.
 • Agregaatide ja seadmete sisselülitus.
 • Valgustite paigaldus.
 • Elektrilised mõõtmised, dokumentasiooni ja tunnistuste vormistamine.
 • Süsteemide hooldus

Dokumentatsioon ja mõõtmised

kõikide teostatud tööde kohta väljastame täitevdokumentatsioon nii paber kui ka digitaalses versioonis, fotod ja varjatud  tööde joonestused. Teostame kõik vajalikud tööd ja vajadusel ka valgusmõõtmised. Anname tunnistuse elektrisüsteemide ekspluatatsiooniks.

Garantii

kõikdele teostatud töödele antakse aasta pikkune garantii, seadmete on garantii pikkus alates kashest aastats.

Tark maja

Tark maja – see on mugavuse, ohutuse ja maja ekspluatatsiooni väljaminekute kontrollsüsteem. Te õpite kiiresti oma maja juthimise selgeks IP Pad-i, smatrphone või arvuti abil mistahes punktist maailmas. Lihtne juhtimine ja maja kõikide süsteemide kontroll toob Teile mugavuse ja rahulolu. Valgus ja helijuhtimissüsteem  teevad Teie majast paradiisi.

Mistahes kohas mistahes ajal võite Te saada informatsiooni Teie maja seisukorrast. Probleemide korral saate Te teavituse mistahes Teie poolt valitud meetodil.

Küttesüsteemide ja ventilatsioonide kontrollsüsteem lasevad Teil kokku hoida märkimsväärseid summasid. Te vabanete murest oma maja pärast. Teie soovile vastavalt võib koostada kõikide maja süsteemide kontrollalgorütm.
Te võite juhtida:

1. Kõik elektriseadmeid ja süsteeme
2. Valgustust.
3. Elektrikasutust.
4. Heli ja televsiooni
5. Kütte ja ventilatsiooni
6. Veevarustust ja veevoolu kontrolli.
7. Tulekahju ja valvesüsteeme.
8. Veevarustuse ja treppide küttesüsteeme.
9. Akende ruloodesüsteemi.
10. Taimede kastmissüsteemi

Targa maja süsteemi võib intregreerida piiramatu arvu kõikvõimalike rakendusi ja Teie maja vastab kõikidele mugavuse ja ohutuse kaasaegsetele nõuetele.